Publications

AEF_townhouse_Publications.jpg

THESES


Doctoral theses

Hasu, Eija (2017). Asumisen valinnat ja päätöksenteko paljastettuina. Aalto-yliopiston julkaisusarja DOCTORAL DISSERTATIONS 43/2017.

Kuittinen, Matti (2016). Carbon footprinting in humanitarian construction. What are the CO2 emissions and how to mitigate them? Aalto University publication series DOCTORAL DISSERTATIONS 51/2016.

Takano, Atsushi (2015). Wood in sustainable construction – a material perspective. Learning from vernacular architecture. Aalto University publication series DOCTORAL DISSERTATIONS 97/2015.

Forthcoming dissertations from Sudip Pal, Ira Verma and Elahe Doroudchi.

 

Masters theses

Koskinen, Olli-Pekka (2017). Townhouse-talojen kustannustehokkaat tuotantomenetelmät. Diplomityö. Aalto-yliopiston Rakennustekniikan laitos.

Perämäki, Elli (2016). Varjo väsyneille, vastus myrskytuulille - Ekosysteemipalvelut townhouse-rakentamisessa. Diplomityö. Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun arkkitehtuurin laitos.

Utriainen, Jaakko (2016). Iso-Britannia esikuvana tulevaisuuden kaupunkipientalolle. Diplomityö. Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun arkkitehtuurin laitos.

Nisula, Jaakko (2015). Talotyypin vaikutus asuinalueen maankäytön tehokkuuteen ja infrakustannuksiin. Diplomityö, Rakennusmateriaalit ja tuotantotekniikka.

Okur, Özge (2015). Energy Optimization for Nearly Zero Energy Buildings with Electric Vehicles. Masters thesis, Power Electronics.

Ullrich, Tina (2014). Saksalainen kytketty kaupunkipientalo inspiraation lähteenä – Tutkimus saksalaisen Bürgerhaus-talon perinteestä nykypäivän townhouse-talon rakentamisen arkeen. Diplomityö. Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun arkkitehtuurin laitos.

Ellilä, Emilia (2014). Herenhuisesta kaupunkitaloksi – Tutkielma alankomaalaisen townhouse-talotyypin soveltamisesta Suomeen. Diplomityö. Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun arkkitehtuurin laitos.

 

PUBLICATIONS

 1. Verma, I. & Hasu, E. (2017). “Townhouse for Life”. Proceedings from Nordisk Arkitekturforskning Symposium, Stockholm 19.05 – 21.05.2016.
 2. Pal, S., Takano, A., Alanne, K. & Siren, K. (2017). ”A life cycle approach to optimizing carbon footprint and costs of a residential building.” Building and Environment, 123.
 3. Verma, I 2017, Housing for elderly in a changing social and health care service structure. in N Mathiasen & AK Frandsen (eds), ARCH17: 3rd International Conference on Architecture, Research, Care and Health, Conference Proceedings. 1 edn, Copenhagen, pp. 20-35, International Conference on Architecture, Research, Care and Health, Copenhagen, Denmark, 26-27 April.
 4. Hasu, E., Tervo, A. & Hirvonen, J. (2017). ”Lifestyles and Housing Design: Case Finnish Townhouse”. Nordic Journal of Architectural Research, Vol 21, No. 1, pp. 35–57.
 5. Pal, S., Takano, A., Alanne, K., Palonen, M. & Siren, K. (2017). ”A multi-objective life cycle approach for optimal building design”. Journal of Cleaner Production, Vol. 143, pp. 1021-1035.
 6. Doroudchi, E., Lehtonen, M. & Kyyrä, J. (2016). ” Demand Response Control of a Townhouse Thermal Storage by Greedy Variable Neighborhood Algorithm”. INTERNATIONAL REVIEW OF ELECTRICAL ENGINEERING: IREE 11: 654 – 662.
 7. Pal, S., Alanne, K., Jokisalo, J. & Siren, K. (2016). “Energy performance and economic viability of advanced window technologies for a new Finnish townhouse concept.” Applied Energy,162: 11 – 20.
 8. Verma, I., Cronhjort, Y. & Kuittinen, M. (2016). “Design for Care – Use of Wood in Public Buildings”. Paper presented at World Conference of Timber Engineering, Vienna, Austria, 22/08/2016 - 25/08/2016.
 9. Doroudchi, E, Kyyrä, J & Lehtonen, M. (2016). ”Battery energy storage effect on AC/DC microgrids efficiency”. In Proceedings of the 2016 18th European Conference on Power Electronics and Applications, EPE 2016 ECCE Europe, Karlsruhe, Germany, 5-9 September.
 10. Pal, S., Takano, A., Jokisalo, J. & Siren, K. (2016). “Integrating architectural and energy viewpoint for a multi-objective optimization during early design stage”. Building Simulation and Optimization, 12-14 Sep, 2016, Newcastle, England, UK.
 11. Tervo, A. & Hasu, E. (2015). “Playing with Townhouses – A Design-Based Research Method for Housing Studies”. ARCHI + TECTONICS Architecture, Communities and Cities under Change. The 7th Annual Symposium of Architectural Research in Finland, Espoo 23-24 October 2015.
 12. Takano, A., Pal, S., Kuittinen, M., Alanne, K., Hughes, M. & Winter, S. (2015). “The effect of material selection on life cycle energy balance: A case study on a hypothetical building model in Finland”. Building and Environment, Vol. 89, pp. 192-202.
 13. Doroudchi, E., Pal, S., Lehtonen, M. & Kyyrä, J. (2015). “Optimizing energy cost via battery sizing in residential PV/battery systems”. Smart Grid Technologies - Asia (ISGT ASIA), 2015 IEEE Innovative, Bangkok, 2015, pp. 1-6.
 14. Takano, A., Pal, S., Kuittinen, M. & Alanne, K. (2015). ”Life cycle energy balance of residential buildings: A case study on hypothetical building models in Finland”. Energy and Buildings, Vol. 105, pp. 154-164.
 15. Hasu, E. & Hirvonen, J. (2015). ”Kestävästi kaupungissa? Pääkaupunkiseudun asukasprofiilit kohtaavat kaupunkisuunnittelun kestävyyden tavoitteet”. Yhteiskuntapolitiikka 80 (5): 477–490.
 16. Takano, A., Hafner, A., Linkosalmi, L., Ott, S., Hughes, M. & Winter, S. (2015). “Life cycle assessment of wood construction according to the normative standards.” European Journal of Wood and Wood Products 73: 299 – 312.
 17. Hasu, E. (2014). “Governing domestic space: Townhouse-related living, gardens and the home-making process in Finland”. In H-L. Hentilä, A. Herneoja, S. Hirvonen-Kantola, T. Hotakainen, Ö. Özer-Kemppainen, A. Luusua, P. Markkanen, K. Niskasaari, H. Pihlajaniemi, J. Pihlajaniemi, E. Rönkkö, ... A. Soikkeli (Eds.), The 6th Annual Symposium of Architectural Research 2014, Oulu, Finland, 23.-25.2014 (pp. 86-103). Oulu: University of Oulu, Department of Architecture.
 18. Takano, A., Hughes, M. & Winter, S. (2014). “A multidisciplinary approach to sustainable building material selection: a case study in a Finnish context.” Building and Environment 82: 526 – 535.
 19. Takano, A., Winter, S., Hughes, M. & Linkosalmi, L. (2014). “Comparison of life cycle assessment databases. A case study on building assessment.” Building and Environment 79: 20 – 30.
 20. Takano, A., Hughes, M., Winter, S. A multidisciplinary approach to sustainable building material selection: A case study in a Finnish context, Building and Environment, 82, 526, 2014
 21. Kuittinen, M. (ed.) Energiatehokas townhouse – taustat ja mahdollisuudet (in Finnish; Energy efficient townhouse – background and possibilities). Aalto Crossover Publication Series, 2014. 88 pages. ISBN 978-952-60-3675-5.
 22. Ratia, A. (2014). Helsinki Townhouse? Selvitys helsinkikäisen townhouse-rakentamisen lähtökohdista ja tavoitteista (in Finnish; Helsinki Townhouse? A study of the background and possibilities of townhouse construction in Helsinki). 60 pages.
 23. Kuittinen, M. (ed.) Beyond nZEB. Aalto Crossover Series, 2015. 122 pages. In print.
 24. Hasu, E., Hirvonen, J. and Tervo, A., Residential Profiles in Housing Design and Urban Planning. An Integrated Approach.European Network for Housing Research 2014. Residential Environments and People.
   

INTERNAL REPORTS

 

 1. Tervo, A. & Hasu, E. (eds.) (2016). Kotina suomalainen townhouse. Lähtökohtia ja tulkintoja tulevaisuuteen. Habitat Components – Townhouse –hankkeen loppuraportti. Aalto-yliopiston julkaisusarja CROSSOVER 6/2016.
 2. Huttunen, H., Hasu, E., Hirvonen, J., Tervo, A. & Ullrich, T. (2015). Uusi suomalainen unelmakoti? Asukasnäkökulma townhouse-asumiseen. Aalto-yliopiston julkaisusarja TAIDE + MUOTOILU + ARKKITEHTUURI 6/2015.
 3. Kuittinen, M. (ed.) (2015). Nollaa parempi – Townhouse energiatehokkaassa asuntorakentamisessa. Aalto-yliopiston julkaisusarja CROSSOVER 9/2015.
 4. Kuittinen, M. (ed.) (2014). Energiatehokas townhouse – taustat ja mahdollisuudet. Aalto-yliopiston julkaisusarja CROSSOVER 4/2014.

Page content by: | Last updated: 09.11.2017.